Cennik usług

Decyzja w sprawie wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Młodzieszyn – nowa taryfa obowiązuje od dnia 04.03.2021 r.

Decyzja w sprawie wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Młodzieszyn.

ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Wyszczególnienie

Cena brutto

Cena zł / m3 wody

2,81

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

1,64

 Ceny i stawki opłat za wodę obowiązują od 01.01.2017 roku.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

Wyszczególnienie

Cena brutto

Cena zł / m3 ścieków

5,13

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

1,75

Ceny i stawki opłat za wodę obowiązują od 01.01.2017 roku.

 

Ceny i stawki opłat na podstawie Uchwały Rady Gminy w Młodzieszynie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017.

uchwala-taryfy

zalacznik-do-uchwaly

 

Dopłata do ceny ścieków płynących siecią kanalizacyjną na podstawie Uchwały Rady Gminy w Młodzieszynie w sprawie ustalenia dopłat do cen i usług  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

uchwala-o-doplatach

=========================================================================

ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Wyszczególnienie

Cena brutto

Cena zł / m3 wody

2,80

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

1,64

 Ceny i stawki opłat za wodę obowiązują od 01.01. – 31.12.2016 roku.

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

Wyszczególnienie

Cena brutto

Cena zł / m3 ścieków

5,13

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/miesiąc)

1,75

Ceny i stawki opłat za wodę obowiązują od 01.01. – 31.12.2016 roku.

=========================================================================

ODBIÓR ŚCIEKÓW

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 5000 litrów wynosi:

  • 110,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
  • 170,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno)

Cena za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną o pojemności 10 000 litrów wynosi:

  • 220,00 zł brutto dla mieszkańców z terenu naszej gminy
  • 290,00 zł brutto spoza terenu gminy (usługi świadczymy na terenie gminy Sochaczew i gminy Rybno).

Cena dotyczy usługi (kursu) – niezależnie od ilości odebranych ścieków w beczce.