O nas

Dnia 14 lipca 2005 roku Uchwałą Nr XXV/139/2005 Rady Gminy w Młodzieszynie został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, który rozpoczął swą działalność z dniem 1 września 2005 roku. Zakład jest wydzieloną jednostką organizacyjną gminy Młodzieszyn. Zakładem kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.

Zakład ma swoją siedzibę na terenie Oczyszczalni Ścieków w Młodzieszynie przy ul. Wspólnej 42.

Numer telefonu 46/861-04-83

Zakład jest czynny:

 1. w poniedziałki: 9.00 – 17.00
 2. wtorek – piątek:
 • 7.00 – 15.00 w miesiącach: kwiecień – wrzesień
 • 8.00 – 16.00 w miesiącach: październik – marzec

Kasa Zakładu czynna w godz.:

poniedziałek 10.00 – 12.00

wtorek – piątek 8.00 – 12.00

Kadra

W GZGK w Młodzieszynie zatrudnionych jest 8 osób:

 • Kierownik Zakładu – Maciej Woźniak
 • Główny Księgowy – Krzysztof Dymkowski
 • Samodzielny referent – Łukasz Ciarka
 • Konserwator SUW i sieci wodociągowej – Bernard Smółka
 • Kierowca ciągnika / konserwator oczyszczalni ścieków – Mariusz Kornacki, Sławomir Orliński
 • Inkasent / sprzątaczka – Elżbieta Smółka
 • Pracownik gospodarczy – Wojciech Orliński

GZGK w Młodzieszynie prowadzi działalność w zakresie poboru, uzdatnienia i zaopatrzenia mieszkańców gminy Młodzieszyn w wodę. Zajmuje się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Od października 2006 roku Zakład świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych beczką asenizacyjną o pojemności 5000 litrów, a od grudnia 2020 r. także beczką o pojemności 10 000 litrów. Wykonujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Zakład wykonuje również remonty dróg asfaltowych i świadczy usługi koszenia poboczy dróg gminnych i placów kosiarką bijakową.

 


Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie do pobrania:

statut_ujednolicony.doc