Kontakt

Dane teleadresowe

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie
(teren oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie)

ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 04 83

REGON 140210246

BDO 000153101

adresy e-mail:

biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

kierownik.gzgk@mlodzieszyn.pl

ksiegowosc.gzgk@mlodzieszyn.pl

 

 

Nr konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie o/Młodzieszyn
29 9283 0006 0030 3983 2000 0030