Kontakt

Dane teleadresowe

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie
(teren oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie)

ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn
tel. 46 861 04 83

REGON 140210246

BDO 000153101

adresy e-mail:

biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

kierownik.gzgk@mlodzieszyn.pl

ksiegowosc.gzgk@mlodzieszyn.pl

 

 

Nr konta bankowego
VISTULA Bank Spółdzielczy o/Młodzieszyn
50 9011 0005 0273 0622 2000 0020