Badania wody

 

Badania wody – monitoring przeglądowy 2023

Raport z badań nr 45105-LB-2023

Raport z badań nr 45106-LB-2023

Sprawozdanie nr 28-W-07-2023-1

Sprawozdanie nr 28-W-07-2023-2

Sprawozdanie nr 29-W-07-2023-1

Sprawozdanie nr 29-W-07-2023-2

Sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK-11-365-2023

Sprawozdanie nr PSSE-OL-LHK-11-366-2023

 

Sprawozdania z badań jakości wody 2023

publikujemy sprawozdania z badań jakości wody uzdatnionej dla czterech punktów kontrolnych w tym: SUW Młodzieszyn, SUW Nowe Mistrzewice, obiekt Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie oraz obiekt oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie.

Badania wykonano w ramach monitoringu kontrolnego realizowanego przez GZGK w Młodzieszynie na podstawie harmonogramu opracowanego i zatwierdzonego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatowej Stancji Sanitarno Epidemiologicznej w Sochaczewie.   

Jednocześnie informujemy, iż nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej.

SUW Młodzieszyn hydrofornia

SUW Młodzieszyn hydrofornia 2

SUW Młodzieszyn hydrofornia mikrobiologia

SUW Mistrzewice hydrofornia

SUW Mistrzewice hydrofornia 2

SUW Mistrzewice mikrobiologia

SP Młodzieszyn kran w kuchni

SP Młodzieszyn kran w kuchni 2

SP Młodzieszyn mikrobiologia

Oczyszczalnia Młodzieszyn kran socjalne

Oczyszczalnia Młodzieszyn kran socjalne 2

Oczyszczalnia Młodzieszyn mikrobiologia

 

Sprawozdania z badań jakości wody 2022

Nr 145-W-04-2022-1

Nr 145-W-04-2022-2

Nr 146-W-04-2022-1

Nr 146-W-04-2022-2

Nr 147-W-04-2022-1

Nr 147-W-04-2022-2

Nr 148-W-04-2022-1

Nr PSSE-OL-LHK-11-223-2022

Nr PSSE-OL-LHK-11-224-2022

Nr PSSE-OL-LHK-11-225-2022

Nr PSSE-OL-LHK-11-226-2022

 

Sprawozdania z badań jakości wody (data badania 24.02. – 27.03.2021 r.)

w załączeniu przedstawiamy sprawozdania z badań jakości wody uzdatnionej w SUW Młodzieszyn i SUW Nowe Mistrzewice. Badania dotyczą czterech punktów kontrolnych:

– Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie

– Stacja Uzdatniania Wody w Mistrzewicach

– Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie – kran w kuchni

– Oczyszczalnia Ścieków – kran w pomieszczeniu socjalnym

Pobierający próbki: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sochaczewie

Wykonujący badania laboratoryjne: Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku

Jednocześnie informujemy, iż nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej.

badania wody luty 2021

Sprawozdania z badań jakości wody (data badania 15-22.09.2020 r.)

w załączeniu przedstawiamy sprawozdania z badań jakości wody uzdatnionej w SUW Młodzieszyn i SUW Nowe Mistrzewice. Badania dotyczą czterech punktów kontrolnych:

– Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie

– Stacja Uzdatniania Wody w Mistrzewicach

– Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie – kran w kuchni

– Oczyszczalnia Ścieków – kran w pomieszczeniu socjalnym

Pobierający próbki: przedstawiciel laboratorium ,,EKO-KOMPLEKS”

Wykonujący badania laboratoryjne: laboratorium ,,EKO-KOMPLEKS” oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi

Informujemy, iż nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej.

badania wody wrzesień 2020

Sprawozdania z badań jakości wody (data badania 22.02.2020 r.)

Szanowni Państwo,

w załączeniu do niniejszej informacji przedstawiamy sprawozdania z jakości wody przeznaczonej do spożycia uzdatnionej przez Stację Uzdatniania Wody w Młodzieszynie i Nowych Mistrzewicach.

Badania dotyczą czterech punktów kontrolnych tj.:

– Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie

– Stacja Uzdatniania Wody w Mistrzewicach

– Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie – kran w kuchni

– Oczyszczalnia Ścieków – kran w pomieszczeniu socjalnym

Pobierający próbki: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sochaczewie

Wykonujący badania laboratoryjne: Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku

Jednocześnie informujemy, iż nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej.

Sprawozdania z badań jakosci wody luty 2020

 

 
Sprawozdania z badań jakości wody (data badania 21.02.2018 r.)
 
 
Przedstawiamy Państwu sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia uzdatnionej przez Stację Uzdatniania Wody w Mistrzewicach oraz w Młodzieszynie.
Badania dotyczą czterech punktów kontrolnych tj.:
– Stacja Uzdatniania Wody w Mistrzewicach
– Oczyszczalnia Ścieków – kran w pomieszczeniu socjalnym
– Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie
– Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie – kran w kuchni
Pobierający próbki: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sochaczewie
Wykonujący badania laboratoryjne: Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku
 
Nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej. 
 
 

Data badania: 17.07.2017 r.

Monitoring przeglądowy:

Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum. Kran w kuchni.

Wyniki badania wody

 

Data badania: 30.09.2016 r.

Monitoring przeglądowy:

 1. Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum.  hp0024  hp0025  hp0026  hp0027  hp0028  hp0029  hp0030
 2. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków. hp0017  hp0018  hp0019  hp0020  hp0021  hp0022  hp0023

 

Data badania: 03.10.2016 r.

Monitoring na obecność bakterii:

 1. SUW Nowe Mistrzewice. hp0031  hp0032
 2. Witkowice. Sklep spożywczy. hp0033  hp0034
 3. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków w Młodzieszynie. hp0035  hp0036

 

Data badania: 05.10.2016 r.

Monitoring na obecność bakterii:

 1. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków w Młodzieszynie. hp0037  hp0038

 

Data badania: 19.10.2016 r.

Monitoring kontrolny:

 1. SUW Młodzieszyn.  hp0015  hp0016
 2. Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum.  hp0011  hp0012
 3. SUW Nowe Mistrzewice. hp0013  hp0014
 4. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków. hp0009  hp0010

 

Data badania: 02.11.2016 r.

Monitoring kontrolny:

 1. SUW Młodzieszyn.
 2. Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum.  hp0003  hp0004
 3. SUW Nowe Mistrzewice. hp0005  hp0006
 4. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków. hp0007  hp0008

 

Data badania: 29.11.2016 r.

Monitoring na obecność bakterii:

 1. Adamowa Góra. Hydrant nadziemny koło Świetlicy wiejskiej. hp0039  hp0040