Badania wody

Sprawozdania z badań jakości wody (data badania 21.02.2018 r.)
Przedstawiamy Państwu sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia uzdatnionej przez Stację Uzdatniania Wody w Mistrzewicach oraz w Młodzieszynie.
Badania dotyczą czterech punktów kontrolnych tj.:
– Stacja Uzdatniania Wody w Mistrzewicach
– Oczyszczalnia Ścieków – kran w pomieszczeniu socjalnym
– Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie
– Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie – kran w kuchni
Pobierający próbki: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sochaczewie
Wykonujący badania laboratoryjne: Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku
Nie stwierdzono niezgodności względem jakości wody uzdatnionej. 

Data badania: 17.07.2017 r.

Monitoring przeglądowy:

Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum. Kran w kuchni.

Wyniki badania wody

 

Data badania: 30.09.2016 r.

Monitoring przeglądowy:

 1. Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum.  hp0024  hp0025  hp0026  hp0027  hp0028  hp0029  hp0030
 2. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków. hp0017  hp0018  hp0019  hp0020  hp0021  hp0022  hp0023

 

Data badania: 03.10.2016 r.

Monitoring na obecność bakterii:

 1. SUW Nowe Mistrzewice. hp0031  hp0032
 2. Witkowice. Sklep spożywczy. hp0033  hp0034
 3. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków w Młodzieszynie. hp0035  hp0036

 

Data badania: 05.10.2016 r.

Monitoring na obecność bakterii:

 1. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków w Młodzieszynie. hp0037  hp0038

 

Data badania: 19.10.2016 r.

Monitoring kontrolny:

 1. SUW Młodzieszyn.  hp0015  hp0016
 2. Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum.  hp0011  hp0012
 3. SUW Nowe Mistrzewice. hp0013  hp0014
 4. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków. hp0009  hp0010

 

Data badania: 02.11.2016 r.

Monitoring kontrolny:

 1. SUW Młodzieszyn.
 2. Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a. Gimnazjum.  hp0003  hp0004
 3. SUW Nowe Mistrzewice. hp0005  hp0006
 4. Młodzieszyn, ul. Wspólna 42. Oczyszczalnia ścieków. hp0007  hp0008

 

Data badania: 29.11.2016 r.

Monitoring na obecność bakterii:

 1. Adamowa Góra. Hydrant nadziemny koło Świetlicy wiejskiej. hp0039  hp0040