Komunikaty

Wtorek 21 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol, część miejscowości Juliopol

Dnia 21 maja (wtorek) prowadzone będą prace związane z budową węzła wodociągowego w miejscowości Juliopol, co wiąże się z technicznymi przerwami w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol i w części wsi Julipol (kolonia oraz Juliopol 104 A w kierunku Sochaczewa). Przerwy w dostawie wody będą trwały w godzinach 7.00 do 14.30. Jednakże prace realizowane na sieci wodociągowej mają na celu usprawnienie jej działania oraz zapewnienie poprawy i ciągłości dostaw wody w trakcie występowania ewentualnych awarii w przyszłości. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Poniedziałek 20 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowości Janów

Informujemy, że dnia 20 maja (poniedziałek) prowadzone są prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Z tego względu przewidujemy przerwy w dostawie wody dla mieszkańców części wsi Janów przy drodze powiatowej w kierunku Rybna od skrzyżowania z drogą na Sarnów oraz całej kolonii pod lasem. Utrudnienia przerwy przewidujemy od godziny 11 do 14.30 Za utrudnienia przepraszamy.

================================================

Piątek 19 kwietnia – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej czynny do godziny 12.00

W dniu 19.04.2019 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie czynny w godzinach 7.00 – 12.00. Kasa będzie czynna do godziny 11.00. Wszystkie zamówione kursy wozem asenizacyjnym będą zrealizowane tego dnia zgodnie z umówioną kolejnością do godziny 15.00.

Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dużo zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.

=================================================

Nowe stawki opłat za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr LIII/267/2018 z dnia          9 listopada 2018 r. nowe stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wynoszą odpowiednio:

78,94 zł netto za usługę wykonaną na terenie gminy Młodzieszyn

115,74 zł netto za usługę wykonaną poza terenem gminy Młodzieszyn (dotyczy gminy Sochaczew i gminy Rybno)

==================================================

Środa 10 października – przerwy w dostawie energii elektrycznej

W związku z uzyskaną informacją od zakładu energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Łowicz dotyczącą wyłączeń energii elektrycznej w związku z planowanymi pracami remontowymi informujemy o braku dostaw prądu dnia 10 października 2018 r. w godz. 8ºº-16ºº dla stacji transformatorowej obiektu oczyszczalni ścieków oraz ul. Wspólnej.

W związku z zaistniałą sytuacją Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, iż zapewni funkcjonowanie obiektu oczyszczalni ścieków za pomocą zasilania awaryjnego.

Informujemy o utrudnieniach, które mogą wystąpić w punkcie obsługi klienta (biuro) GZGK w Młodzieszynie ul. Wspólna 42, 96 – 512 Młodzieszyn.

Szczegółowe informację odnośnie planowanych wyłączeń energii elektrycznej pod nr tel.: (46) 830 12 01 – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren. Rejon Energetyczny Łowicz

===================================================

Piątek 24 sierpnia – biuro i kasa GZGK nieczynne

Informujemy, że ze względu na uczestnictwo pracowników biurowych GZGK dnia 24 sierpnia 2018 r. (piątek) w szkoleniu organizowanym przez „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – związanym z prawidłowym wdrożeniem nowelizacji ustawy ,,Prawo wodne” – biuro i kasa Zakładu będą w najbliższy piątek nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

===================================================

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie BIP http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl/?tree=489

==============================================

Przerwy w dostawie energii elektrycznej – utrudnienia w zapewnieniu dostaw wody

W związku z uzyskaną informacją od zakładu energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Łowicz dotyczącą wyłączeń energii elektrycznej w związku z planowanymi pracami remontowymi informujemy o braku dostaw prądu dnia 23 maja 2018r. w godz. 8ºº-15ºº dla stacji transformatorowej SUW Młodzieszyn.

W związku z zaistniałą sytuacją Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody dla miejscowości obsługiwanych przez Stację Uzdatniania Wody w Młodzieszynie.
Prosimy o racjonalne korzystanie z wody bieżącej w powyższych godzinach.

Szczegółowe informację odnośnie planowanych wyłączeń energii elektrycznej pod nr tel.:

(46) 830 12 01 – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren. Rejon Energetyczny Łowicz

==============================================

Informujemy, że z dniem 07.05.2018 r. następuje zmiana poniedziałkowych godzin pracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie. W poniedziałki Zakład będzie czynny w godzinach 9.00 – 17.00

==============================================

W związku z awarią sieci wodociągowej w Młodzieszynie informujemy, że dnia 26.03.2018 r. przeprowadzane są prace naprawcze. Przewidujemy przerwy w dostawach wody w godzinach 12.00 – 16.00, które będą dotyczyły ulic: Sochaczewskiej, Akacjowej, Parkowej, Krótkiej i części ul. Wyszogrodzkiej (przy NZOZ). Za utrudnienia przepraszamy.

=====================================================================

UWAGA

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nowy nr rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie:

50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

=====================================================================

————————————————————————————————————————-