Komunikaty

 

29 lipca 2020 r. – Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Młodzieszyn – możliwe przerwy w dostawie wody

Informujemy, że ze względu na awarię w odcinku sieci wodociągowej możliwe są przerwy w dostawie wody (do momentu całkowitego usunięcia awarii rurociągu) dla mieszkańców miejscowości Stare Budy, Leontynów, Helenów, Skutki i Młodzieszyn.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej (środa 1 lipca)

W związku z uzyskaną informacją od zakładu energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Łowicz dotyczącą wyłączeń energii elektrycznej w związku z planowanymi pracami remontowymi informujemy o braku dostaw prądu dnia 1 lipca 2020r. w godz. 10ºº-12ºº dla miejscowości Mistrzewice.

W związku z zaistniałą sytuacją Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, iż zapewni funkcjonowanie obiektu Stacji Uzdatniania Wód w Mistrzewicach za pomocą zasilania awaryjnego.

Szczegółowe informację odnośnie planowanych wyłączeń energii elektrycznej pod nr tel.: (46) 830 12 01 – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren. Rejon Energetyczny Łowicz

 

Godziny pracy GZGK w Młodzieszynie dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Informujemy, iż w celu zapewnienia obsługi interesantów  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dnia 12 czerwca 2020 r. będzie czynny jak w każdy piątek czyli w godzinach 7:00 – 15:00. Kasa GZGK czynna będzie w godzinach 8:00 – 12:00. Zachęcamy do zapłaty za nasze usługi kartą płatniczą. W przypadku ewentualnych awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w prosimy o kontakt telefoniczny na całodobowy numer alarmowy 508-112-779.

 

Drodzy Państwo, Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn

pragniemy poinformować, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a także dostosowując się do aktualnych zaleceń związanych z COVID-19 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dołączył do programu „Polska Bezgotówkowa”. Od maja 2020 r. jesteśmy wyposażeni w terminale płatnicze, dzięki czemu jest możliwość płatności kartą płatniczą w kasie Zakładu (ul. Wspólna 42). Jednocześnie wyposażyliśmy w przenośny terminal płatniczy naszą Panią inkasent, więc istnieje możliwość płatności kartą także w terenie podczas odczytu wodomierza na Państwa posesji.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych bezgotówkowych form płatności za świadczone przez Zakład usługi.

 

 

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn dotycząca utrudnień w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Janów i Młodzieszyn 

Informujemy mieszkańców sołectwa Janów oraz Młodzieszyn, iż w związku z pracami technicznymi na sieci wodociągowej będzie miała miejsce tymczasowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Janów od posesji nr 16A do 21 oraz sołectwa Młodzieszyn pod adresem ul. Dębowa 1.

Prace przewidziane do wykonania w godz. 7.30 – 12.00 dnia 6.05.2020.  

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy. 

 

Szanowni Państwo,

w celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi interesantów od 22 kwietnia 2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wznowił  bezpośrednią obsługę interesantów, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:

– noszenie maseczek zakrywających usta i nos

– używanie rękawiczek jednorazowych

– używanie płynów dezynfekujących

Realizujemy również sprawy zgłaszane telefonicznie, mailowo

nr tel.: 46 861 04 83

e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Od 27 kwietnia 2020 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wznawia obsługę kasy.

Informujemy również, że przywracamy 14-dniowy termin płatności wystawianych faktur.

Jeżeli mają Państwo możliwość zachęcamy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków:

50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

 

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dziękuje za zrozumienie przekazywanych informacji i dokonywanie wpłat za świadczone przez Zakład usługi w przyjętej i obecnie obowiązującej formie. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji wydłużyliśmy termin płatności faktur do 30 dni. Obecne rozliczanie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie średniej z trzech ostatnich odczytów. Faktury dostarczamy w zaadresowanych kopertach rozdysponowywanych przez naszego Inkasenta, umieszczanych w Państwa skrzynkach pocztowych. W przypadku posesji nieposiadających skrzynek pocztowych, jeszcze raz uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem pod nr tel.: (46) 861-04-83 lub mailowy: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl. Faktury możemy przekazać w formie elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail, jednocześnie apelujemy o montaż skrzynek pocztowych co umożliwi nam lepszy kontakt z Państwem.  

Z wyrazami szacunku i uznania

Maciej Woźniak

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie

 

Rozliczenie bieżących należności za dostawę wody/odbiór ścieków/usługi asenizacyjne

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych Klientów oraz Pracowników, zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy przez Inkasenta oraz przypominamy o braku możliwości (do odwołania) dokonywania wpłat gotówkowych w kasie GZGK oraz operatorom zestawu asenizacyjnego.

Jednocześnie prosimy Mieszkańców do których dostarczamy wodę, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali ich stan (odczyt) drogą telefoniczną bądź mailową. W przypadku braku zgłoszenia telefonicznego/mailowego GZGK może dostarczyć fakturę na podstawie średniego zużycia wody za okres ostatnich trzech odczytów.

Dane kontaktowe:

Nr tel.: (46) 861-04-83, w poniedziałek w godzinach 9 – 17, od wtorku do piątku w godzinach 700-1500

e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Należy podać również:

  1. Imię i nazwisko / numer klienta – osoby na którą są wystawiane faktury
  2. Adres punktu odczytu wodomierza
  3. Adres e-mail na który będziemy mogli wysłać fakturę (opcjonalnie).

Płatności dokonujemy na nr konta: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

 

 

KOMUNIKAT GZGK w Młodzieszynie

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym
GZGK w Młodzieszynie
wstrzymuje przyjęcia interesantów do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo!

GZGK w Młodzieszynie: tel. (46) 861 04 83
e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl
numer czynny całodobowo:
508 112 779 – dotyczy wyłącznie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Załatwiane będą tylko sprawy niezbędne, w tym: po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, e-mail.

  • Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków:
    50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

Jednocześnie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania pracownicy GZGK w Młodzieszynie nie będą dokonywali odczytów wodomierzy oraz ich wymiany. 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy za pośrednictwem podanych poniżej kontaktów:

– poczty elektronicznej: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl

– telefonicznie pod nr 46 861 04 83

W przypadku utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego, rozliczenie na zużytą wodę i ścieki nastąpi wg średniego zużycia.

Jednocześnie informujmy, że zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków jak również gotowości pracowników do podejmowania czynności w sytuacjach awaryjnych.

 

Ocena obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sochaczewie ocenie obszarowej jakości wody do  spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn. 
W ocenie uwzględniono  pojedynczy przypadek przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (liczby bakterii grupy coli) w wodzie pochodzącej z SUW Młodzieszyn, ale przekroczenia te zostały niezwłocznie usunięte przez zarządcę wodociągu.
Końcowa roczna ocena jakości wody zgodnie z przekazanym protokołem stwierdza przydatność wody pochodzącej z obiektu SUW Młodzieszyn jak również SUW Mistrzewice.

Wtorek 18 lutego 2020 r. – możliwe przerwy w dostawie wody w miejscowości Juliopol (Kolonia)

Dnia 18 lutego (wtorek) w wyniku realizowanych prac remontowych dotyczących wodociągu gminnego możliwe są przerwy w dostawie wody w godzinach 7.30 – 11.30 dotyczące miejscowości Juliopol (Kolonia). Przepraszamy za wynikające z tego tytułu utrudnienia.

Informacja dotycząca sieci kanalizacyjnej

Drodzy Państwo, Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn – w związku z coraz częściej występującymi awariami sieci kanalizacyjnej, związanymi z blokadą pomp w przepompowniach ścieków przez materiały takie jak np. końcówki mopów, zużyte chusteczki i pieluchy, zniszczone elementy ubrań, ręczników, patyczki kosmetyczne itp. – apelujemy do użytkowników gminnej sieci kanalizacyjnej o nie wrzucanie do niej w/w odpadów, materiałów stałych.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli szamb szczelnych i przydomowych oczyszczalni ścieków o systematyczne opróżnianie zbiorników, nie dopuszczenie do zagniwania ścieków bytowych oraz zanieczyszczania ich materiałami stałymi. Powoduje to znaczące utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu oczyszczalni ścieków jak również taboru asenizacyjnego.                                                                                                                             

Bardzo dziękujemy za zrozumienie, na załącznikach graficznych przedstawiamy wspomniane materiały stałe blokujące pompy tłoczne w przepompowniach ścieków oraz prowadzone czynności konserwatorskie.

 

 

Przerwa w dostawie prądu – SUW Nowe Mistrzewice

Informujemy o planowanej na dzień 27 stycznia 2020 r. przerwie w dostawie prądu na ujęciu wody w Mistrzewicach w godzinach 8.00-14.00 związanej z pracami konserwatorskimi realizowanymi przez zakład energetyczny. Jednocześnie informujemy o zabezpieczeniu obiektu Stacji Uzdatniania Wód w Mistrzewicach agregatem prądotwórczym oraz ciągłym zapewnieniem dostaw wody dla naszych mieszkańców.    

Poniedziałek 20 stycznia 2020 r. – Kasa GZGK nieczynna

Informujemy, że dnia 20.01.2020 r. (poniedziałek) kasa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej będzie nieczynna ze względu na udział pracowników GZGK w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania Rejestru BDO. Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn dotycząca utrudnień w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Janów

Informujemy mieszkańców sołectwa Janów, iż w związku z wystąpieniem awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz pracami naprawczymi  będzie miała miejsce tymczasowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Janów.

Prace przewidziane do wykonania w godz. 7.30 – 13.00 dnia 8.01.2020 (środa). 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 

Woda pochodząca z wodociągu publicznego – SUW Młodzieszyn, ul. Parkowa 7A nadaje się do picia i innych celów użytkowych – Komunikat PPIS w Sochaczewie

Drodzy Państwo, Mieszkańcy gminy Młodzieszyn informujemy, że działania w zakresie jak najszybszego przywrócenia dobrej, jakości wody uzdatnianej w obiekcie SUW Młodzieszyn, jakie były realizowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie przyniosły pozytywny skutek, czego dowodem jest Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, który otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym tj. 29.11.2019 r. potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań jakościowych przez wodę z wodociągu publicznego – Stacja Uzdatniania Wody w Młodzieszynie.

Potwierdzamy woda nadaje się do picia i innych celów użytkowych.

Komunikat nr 2 PPIS w Sochaczewie

Nowy wóz asenizacyjny dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie

Dnia 21.11.2019 r. do siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie (ul. Wspólna 42) dostarczono nowy wóz asenizacyjny o pojemności 10 m3 (10.000 litrów). Zakup wozu asenizacyjnego dla potrzeb GZGK sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach środków pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie  dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej gminnej inwestycji.

Informacja w sprawie działań podjętych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wobec Komunikatu ws. warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z SUW Młodzieszyn

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, że w związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 12.11.2019 r. dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego, wydobywanej w Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie – Zakład podjął działania mające na celu jak najszybszą dezynfekcję wody, urządzeń i sieci wodociągowej celem pozbycia się obecności wymienionych w Komunikacie bakterii. Całkowitą i niepodważalną przydatność wody do picia w stanie surowym (nie przegotowana) potwierdzą odpowiednie badania.

W związku z zaistniałą sytuacją potwierdzamy dokonanie czynności tymczasowego wstrzymania dostaw wody z SUW Młodzieszyn i jednoczesnego udostępnienia na terenie całej gminy wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach. Dzięki temu działaniu nie powstają utrudnienia w dostawie wody do odbiorców, ani nie występuje jakiekolwiek zagrożenie bakteriologiczne.

 

KOMUNIKAT z dnia 12.11.2019 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego – SUW, ul. Parkowa 7a, 96-512 Młodzieszyn

===============================================

Informacja dotycząca wpływu sytuacji kryzysowej dot. wód rzeki Wisły

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem znanej z mediów sytuacji dotyczącej zanieczyszczenia rzeki Wisły w biegu od Warszawy do ujścia pojawiły się liczne pytania mieszkańców gminy o wpływ tej sytuacji na jakość wody dostarczanej do Państwa domów. Informujemy, że wymieniona sytuacja kryzysowa nie ma żadnego wpływu na jakość wody dostarczanej wodociągiem gminnym do odbiorców na terenie gminy Młodzieszyn. Obydwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gminy korzystają z pokładów wód podziemnych (nie powierzchniowych z jakiejkolwiek rzeki) i nie zachodzi prawdopodobieństwo zanieczyszczenia lejów depresyjnych studni głębinowych z których stacje korzystają.

===============================================

Czwartek 29 sierpnia – przerwanie dostaw wody z SUW Młodzieszyn

Informujemy, że ze względu na wystąpienie w nocy burzy wystąpiła przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. W związku z tym we wszystkich miejscowościach zasilanych wodą pochodzącą z SUW Młodzeszyn nastąpiła przerwa w dostawach wody, która potrwa do ok. godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia.

===============================================

Piątek 16 sierpnia 2019 r. GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że w piątek 16 sierpnia 2019 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia. Wszelkie awarie można zgłaszać na całodobowy numer alarmowy 508 112 779.

===============================================

Prośba o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych

Szanowni Państwo,

w związku z panującymi upałami oraz związanym z tym wzmożonym zużyciem wody przez mieszkańców gminy Młodzieszyn zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody pochodzącej z gminnej sieci wodociągowej i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dokłada wszelkich starań, aby dostarczać Państwu wodę odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, jednak nie przestrzeganie w/w zaleceń może skutkować nastąpieniem krótkotrwałych przerw w dostawie wody lub ograniczenie ciśnienia dostarczanej wody z wodociągu gminnego – szczególnie w godzinach wieczornych i w nocy.

================================================

Usuwanie awarii sieci wodociągowej w Kamionie

Informujemy, że dnia 18 czerwca 2019 r. w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpiły przerwy w dostawie wody w miejscowości Kamion. Przerwy w dostawie wody potrwają do około godziny 11.00 Przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Piątek 21 czerwca 2019 roku – GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że dnia 21 czerwca 2019 roku (piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. Ewentualne awarie sieci prosimy zgłaszać pod całodobowy numer alarmowy 508 112 779. Kursy tego dnia wozem asenizacyjnym będą wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Wtorek 21 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol, część miejscowości Juliopol

Dnia 21 maja (wtorek) prowadzone będą prace związane z budową węzła wodociągowego w miejscowości Juliopol, co wiąże się z technicznymi przerwami w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol i w części wsi Julipol (kolonia oraz Juliopol 104 A w kierunku Sochaczewa). Przerwy w dostawie wody będą trwały w godzinach 7.00 do 14.30. Jednakże prace realizowane na sieci wodociągowej mają na celu usprawnienie jej działania oraz zapewnienie poprawy i ciągłości dostaw wody w trakcie występowania ewentualnych awarii w przyszłości. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Poniedziałek 20 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowości Janów

Informujemy, że dnia 20 maja (poniedziałek) prowadzone są prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Z tego względu przewidujemy przerwy w dostawie wody dla mieszkańców części wsi Janów przy drodze powiatowej w kierunku Rybna od skrzyżowania z drogą na Sarnów oraz całej kolonii pod lasem. Utrudnienia przerwy przewidujemy od godziny 11 do 14.30 Za utrudnienia przepraszamy.

================================================

Nowe stawki opłat za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr LIII/267/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. nowe stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wynoszą odpowiednio:

78,94 zł netto za usługę wykonaną na terenie gminy Młodzieszyn

115,74 zł netto za usługę wykonaną poza terenem gminy Młodzieszyn (dotyczy gminy Sochaczew i gminy Rybno)

==================================================

Informujemy, że z dniem 07.05.2018 r. następuje zmiana poniedziałkowych godzin pracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie. W poniedziałki Zakład będzie czynny w godzinach 9.00 – 17.00

==============================================

 

UWAGA

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nowy nr rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie:

50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

=====================================================================

 

 

————————————————————————————————————————-