Komunikaty

Informacja dotycząca wpływu sytuacji kryzysowej dot. wód rzeki Wisły

Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem znanej z mediów sytuacji dotyczącej zanieczyszczenia rzeki Wisły w biegu od Warszawy do ujścia pojawiły się liczne pytania mieszkańców gminy o wpływ tej sytuacji na jakość wody dostarczanej do Państwa domów. Informujemy, że wymieniona sytuacja kryzysowa nie ma żadnego wpływu na jakość wody dostarczanej wodociągiem gminnym do odbiorców na terenie gminy Młodzieszyn. Obydwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gminy korzystają z pokładów wód podziemnych (nie powierzchniowych z jakiejkolwiek rzeki) i nie zachodzi prawdopodobieństwo zanieczyszczenia lejów depresyjnych studni głębinowych z których stacje korzystają.

===============================================

Czwartek 29 sierpnia – przerwanie dostaw wody z SUW Młodzieszyn

Informujemy, że ze względu na wystąpienie w nocy burzy wystąpiła przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej do Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. W związku z tym we wszystkich miejscowościach zasilanych wodą pochodzącą z SUW Młodzeszyn nastąpiła przerwa w dostawach wody, która potrwa do ok. godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia.

===============================================

Piątek 16 sierpnia 2019 r. GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że w piątek 16 sierpnia 2019 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia. Wszelkie awarie można zgłaszać na całodobowy numer alarmowy 508 112 779.

===============================================

Prośba o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych

Szanowni Państwo,

w związku z panującymi upałami oraz związanym z tym wzmożonym zużyciem wody przez mieszkańców gminy Młodzieszyn zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody pochodzącej z gminnej sieci wodociągowej i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dokłada wszelkich starań, aby dostarczać Państwu wodę odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, jednak nie przestrzeganie w/w zaleceń może skutkować nastąpieniem krótkotrwałych przerw w dostawie wody lub ograniczenie ciśnienia dostarczanej wody z wodociągu gminnego – szczególnie w godzinach wieczornych i w nocy.

================================================

Usuwanie awarii sieci wodociągowej w Kamionie

Informujemy, że dnia 18 czerwca 2019 r. w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpiły przerwy w dostawie wody w miejscowości Kamion. Przerwy w dostawie wody potrwają do około godziny 11.00 Przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Piątek 21 czerwca 2019 roku – GZGK w Młodzieszynie nieczynny

Informujemy, że dnia 21 czerwca 2019 roku (piątek) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie będzie nieczynny. Ewentualne awarie sieci prosimy zgłaszać pod całodobowy numer alarmowy 508 112 779. Kursy tego dnia wozem asenizacyjnym będą wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Wtorek 21 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol, część miejscowości Juliopol

Dnia 21 maja (wtorek) prowadzone będą prace związane z budową węzła wodociągowego w miejscowości Juliopol, co wiąże się z technicznymi przerwami w dostawie wody w miejscowościach Mistrzewice, Nowe Mistrzewice, Helenka, Bibiampol i w części wsi Julipol (kolonia oraz Juliopol 104 A w kierunku Sochaczewa). Przerwy w dostawie wody będą trwały w godzinach 7.00 do 14.30. Jednakże prace realizowane na sieci wodociągowej mają na celu usprawnienie jej działania oraz zapewnienie poprawy i ciągłości dostaw wody w trakcie występowania ewentualnych awarii w przyszłości. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

================================================

Poniedziałek 20 maja – przerwy w dostawie wody w miejscowości Janów

Informujemy, że dnia 20 maja (poniedziałek) prowadzone są prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Z tego względu przewidujemy przerwy w dostawie wody dla mieszkańców części wsi Janów przy drodze powiatowej w kierunku Rybna od skrzyżowania z drogą na Sarnów oraz całej kolonii pod lasem. Utrudnienia przerwy przewidujemy od godziny 11 do 14.30 Za utrudnienia przepraszamy.

================================================

Nowe stawki opłat za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr LIII/267/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. nowe stawki za usługę wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych wynoszą odpowiednio:

78,94 zł netto za usługę wykonaną na terenie gminy Młodzieszyn

115,74 zł netto za usługę wykonaną poza terenem gminy Młodzieszyn (dotyczy gminy Sochaczew i gminy Rybno)

==================================================

Informujemy, że z dniem 07.05.2018 r. następuje zmiana poniedziałkowych godzin pracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie. W poniedziałki Zakład będzie czynny w godzinach 9.00 – 17.00

==============================================

 

UWAGA

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nowy nr rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie:

50 9011 0005 0273 0622 2000 0010

=====================================================================

 

 

————————————————————————————————————————-